[devMode] De 10 succesfactoren van BS22 | BS22
Nieuwsbericht

De 10 succesfactoren van BS22

Nummer 1: BS22 is een bewonersinitiatief. 

Dat is gelijk een belangrijke succesfactor. Bewoners willen elkaar helpen. Zij hebben slechts één belang: een stad waarin het fijn is om te leven. We werken met zes kennismakelaars en heel veel vrijwilligers per project. 

De meeste mensen haken niet aan bij BS22, maar bij het onderwerp (duurzaamheid, groen, de buurt, een evenement etc). 

De kennismakelaars zijn vraagbaak, verbinder, soms projectleider, aanjager en vooral cheerleader. We juichen toe en zetten het project en de initiatiefnemer in de schijnwerper. Zelfs wanneer iemand hulp vraagt bij een onderwerp dat controversieel is, zoals het opzetten van een coffeeshop, hoeven we geen voor- of tegenstander te zijn. We kunnen gewoon doorverwijzen naar iemand die meer van het onderwerp weet.

Nummer 2: Een idee mag een idee zijn.

Dat klinkt heel logisch, maar dat is het vaak niet. Wanneer je met je idee bij iemand komt, dan verwacht bijna iedereen dat je een plan hebt. Dat je precies weet wat je gaat doen én wie/wat je hiervoor nodig hebt. 

Bij BS22 mag je idee een idee zijn. Door dit te delen, stellen wij vragen, hierdoor krijg je je idee scherper en komt een plan dichterbij. Wanneer je direct naar een plan vraagt, slaan heel veel mensen dicht, omdat ze absoluut nog geen idee hebben hoe verder te gaan. En dit zorgt ervoor dat veel goede ideeën nooit uitgevoerd worden.

Nummer 3: Belangrijkste taak is verbindingen leggen. 

We hoeven zelf niet aan de slag. Een initiatiefnemer wil meestal alleen maar horen dat hij niet gek is, dat het een mooi idee is, dat het kan. Hij wil vaak alleen maar geholpen worden door vragen te stellen, tips te geven en netwerk te delen. Soms participeren we wel in een project. Een kennismakelaar die het onderwerp zelf heel leuk vindt (dat is belangrijk!) helpt mee.

Nummer 4: Maak keuzes. 

Er komen veel ideeën binnen bij BS22. De initiatiefnemers vragen om hulp, maar je hoeft niet iedereen te helpen. Sterker nog: je kunt niet iedereen helpen. De kennismakelaars omarmen ieder één project tegelijk, zodat daar alle aandacht naar uitgaat. Wanneer dit is afgerond, kun je verder met een nieuw initiatief. Soms ben je met 8 weken klaar (opzetten Repair café) en dan duurt het ongeveer een jaar (stadstuin). Daarnaast heb je met 6 kennismakelaars verschillende interesses en expertise. Dit maakt dat er altijd wel iemand is die heel enthousiast wordt over een project. Daar waar de energie zit behaal je de beste resultaten. Voorbeeld: het opzetten van een energiecoöperatie gaat niet alleen over duurzaamheid (waarvan al onze kennismakelaars ‘aan’ gaan), maar het gaat ook over bedrijfskundige processen en subsidies (waar lang niet iedereen veel vanaf weet én energie van krijgt).

Nummer 5: Locatie. 

Een plek waar je zo maar kunt binnen stappen, je verhaal vertellen, je vraag stellen. En ook wegen om de digitale mens te bereiken. Zowel voor het actieve contact als ook voor het passieve meelezen (gestaag op gang komen om uiteindelijk ook de actieve stap te durven wagen).

Een pand is vaak gedoe (huur, onderhoud, bezetting), maar voor BS22 is het essentieel. Ten eerste heeft het geholpen snel de bekendheid te vergroten (“Wat doot ze daor toch?”), mensen hebben een plek om naar toe te gaan en het versterkt de lokale ondernemers. Dat laatste is heel belangrijk. Wanneer er activiteiten zijn voor grote groepen wordt de catering verzorgd door de lokale horeca. Door de ligging in de winkelstraat is er meer bedrijvigheid gekomen. Leegstaande panden rondom BS22 zijn nu opgevuld. Buurten of evenementen hebben een plek waar ze kunnen afspreken.

Nummer 6: Vertrouwen. 

In alles straalt BS22 vertrouwen uit. We geloven in de mensen die een idee hebben. Uitgangspunt is altijd: het kan wél. We zijn er voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen. 

Eén van de huurders van het pand is bijvoorbeeld de Stadskamer. Ook hebben we een sleutelkastje waardoor iedereen het pand binnenkan wanneer hij wil. De code van het kastje is al jaren hetzelfde en voor iedereen te onthouden. We weten absoluut niet wie de code weet en wie er gebruik van maakt.


Nummer 7: Duidelijk zijn. 

Van begin af aan hebben we verteld waar BS22 voor is: het waarmaken van ideeën in Groenlo en omgeving, samen de stad leuker, beter en mooier maken. 

We zijn er niet om te klagen. Heb je een klacht? Prima. Maar wat ga jij eraan doen? 

Iedereen die een idee heeft is zelf eigenaar van dit idee. We willen helpen, maar je moet zelf wel meedoen, anders blijft het liggen. En we zijn ook duidelijk over de mogelijkheden. 

We zijn ook geen fijne ruimte voor workshops en naai- en tekenlessen. Daarvoor verwijzen we door naar het sociaal cultureel centrum. Maar organiseer je bijeenkomsten voor het maken van kleding voor de Slag om Grol? Dan ben je van harte welkom. Je helpt er namelijk mee om een evenement te laten slagen, om het bereikbaar te maken voor vriendengroepen en buurten.

Nummer 8: Regelmatig contact met partners. 

Gewoon even bijpraten met partijen zoals de gemeente, het jongerenwerk, het sociaal cultureel centrum. Weten van elkaar waar je mee bezig net. Zonder dat dit direct iets hoeft op te leveren. Het is vooral handig dat je elkaar kent en dat je weet wat er speelt. Dan komen de verbindingen vanzelf. Of, nou ja… niet vanzelf, maar ze komen in de toekomst. Daar kun je van uitgaan.

Nummer 9: Maak gebruik van elkaars sterktes. 

Bij BS22 hebben we gemerkt dat er een groot verschil is tussen de mensen die willen helpen. 

Zo zijn er: - initiatiefnemers, de mensen met een idee die met alle plezier hun kop boven het maaiveld uit willen steken; - starters, die met handen, hersenen en durf de eerste stappen helpen te zetten. Ze helpen de kar trekken; - meebouwers, mensen die de kansen zien, die het geduld hebben om de gestage groei in de eerste fase na de start te doorstaan en te begeleiden. Harde werkers; - verbinders, die vooral matchmakers zijn, zien wat nodig is, wie zou kunnen helpen en waarmee. En daarmee vraag en aanbod aan elkaar knopen; - energizers, die je door de dipjes helpen, die er ongetwijfeld komen. Mensen met frisse ideeën, eigen succes- en leerverhalen. Een netwerk van boostgevers en gunners; - partners, mensen en bedrijven die bereid zijn materiaal en handjes te leveren als dat even nodig is. Mensen en bedrijven, die een heel concrete vraag beantwoorden: stoelen, een keuken, afval ophalen; - en niet te vergeten de gevestigde orde, waar je misschien tegen muren oploopt. Bedrijven, mensen, overheden, die in de procedures van de afgelopen eeuw hun kracht hebben gevonden. Sommigen al wel (wat) in beweging, de anderen vooral vasthoudend aan het bekende. Je hebt ermee te maken. Je hebt ze (soms) ook nodig. 

Allen hebben een belangrijke rol in het geheel. Je kunt niet zonder ze. Daarover schreven wij het boekje ‘Stad in beweging; de kracht van BS22’. Je kunt dit gratis downloaden op www.voormekaarkrijgen.nl

Heel belangrijk: Als je er wat moeite voor doet kun je elkaar verder helpen om het gezamenlijk gevonden doel te bereiken.

Nummer 10: Zorg dat je zichtbaar bent. 

Nog een grote succesfactor van BS22, is dat we zelf zichtbaar zijn en daardoor anderen kunnen helpen. Mensen in Groenlo weten wat we doen en waarvoor ze bij ons moeten zijn. 

In 4 jaar hebben we veel ambassadeurs gekregen die het verhaal verder vertellen en die mensen doorverwijzen. Daarnaast hebben we steun vanuit de gemeente. Eerst wat aarzelend omdat onduidelijk was wat het effect is, maar nu zelfs opgenomen in beleidsprogramma’s rondom participatie. Het heeft er ook voor gezorgd dat Stichting DOEN ons zelf benaderd heeft en steunt gedurende 2 jaar. 

Dankzij Stichting DOEN zaten we aan tafel bij het tv-programma Koffietijd. Dat maakte veel Grollenaren trots, waardoor er nog meer reuring ontstond. Dit alles helpt om anderen te helpen. 

BS22 is een vrijwilligersproject, maar voor de continuïteit is gebleken dat een kleine financiële ondersteuning voor de kennismakelaars essentieel is. BS22 vervult een aanjaagfunctie in de stad. En dat heeft duidelijk een positief effect.

Deel dit project

Andere actieve projecten

Daghoreca met uiteenlopende medewerkers in Groenlo Natuurlijk spelen in de Grolse Weiden De Toekomst van BS22 bespreekbaar maken NAH Kaffee Oost Gelre Kabouterroute Groenlo